สำนักงานใหญ่เงินเทอร์โบ
We always get
beyond limits.
เราสรรสร้างสิ่งต่างๆ ได้อย่างไร้ข้อจำกัด
เงินเทอร์โบ
MISSION&VISION
วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการเงินอันดับหนึ่ง ในใจของลูกค้าท้องถิ่นทั่วประเทศ”
พันธกิจ ให้บริการด้านการเงินกับลูกค้าท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมีอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เป็นมาตรฐาน ให้บริการกับลูกค้าด้วยความเต็มใจสุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติ
ผ่านสาขาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ภายใต้การบริหารที่ดี และพัฒนาคุณภาพบุคคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
CULTURE & LIFE
NGERNTURBO
Culture: Gen Y, No politics, Flat organization, Innovative
Life at NTB: Energetic, Happiness, Informality, Activities, Vibrant
เงินเทอร์โบ
เงินเทอร์โบ
เงินเทอร์โบ
เงินเทอร์โบ
เงินเทอร์โบ
เงินเทอร์โบ
TALENTED
PEOPLE
OUR JOBS
เงินเทอร์โบ
สำนักงานใหญ่
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเงินเทอร์โบ
เพื่อสร้างบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
เงินเทอร์โบ
ประจำสาขา
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเงินเทอร์โบ
เพื่อสร้างบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า